Künye - TeknoKuzgun

Künye

Genel Yayın Yönetmeni:

Bora Yener

Yazı İşleri Müdürü:

Enes Çorbacı

Görsel Koordinatör:

Emin Barut

Hukuk Danışmanı:

Can Patlıcan (kuzgun@olimposlu.com)